Western Digital Passport Essential

❖ Hãng Sản xuất :Western
❖ Thời gian bảo hành : 24 tháng